TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Zonguldak, Güneydoğu Anadolu (Türkiye) ve Dobruca (Bulgaristan)’daki Üst Paleozoyik Yaşlı Torispora (Balme) Doubinger & Horst 1961 Sporlarının Evrimi ve Palinolojik Süreçler

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ELLEN STOLLE
  • TANİA DİMİTROVA
Paylaş: