TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Haymana Havzası’nda Erken Paleosen Planktonik Foraminifer Evrimi (Orta Anadolu, Türkiye)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • SELEN ESMERAY
  • DEMİR ALTINER
  • SEVİNÇ ÖZKAN ALTINER
Paylaş: