TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bartın Yöresi Kampaniyen Selandiyen Yaşlı Akveren Formasyonu’nun Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • CEM KAYA ÖZER
  • HATİCE VEDİA TOKER
Paylaş: