TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Radyometrik yaş, jeokimya ve izotop verileri ışığında Almacık Dağı Eosen Volkaniklerinin petrojenezine ilişkin Ön Değerlendirmeler

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • FATMA GÜLMEZ
  • ŞENGÜL CAN GENÇ
  • TURGAY İŞSEVEN
  • TUNÇ DEMİR
Paylaş: