TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Pontid Alkalen Volkanitlerindeki (KD-Türkiye) Klinopiroksenlerin Kristal Kimyasının Elektron Mikroprob ve Tek-kristal X-ışınları Difraksiyonu Kullanılarak Araştırılması: Magma Rezervuarlarının Derinliği İçin Petrolojik Kanıtlar

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • FARUK AYDİN
  • RİCHARD M. THOMPSON
  • ORHAN KARSLI
  • HİNAKO UCHİDA
  • JASON B. BURT
  • ROBERT T. DOWNS
Paylaş: