TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Pontid Alkalen Volkanitlerindeki (KD-Türkiye) Klinopiroksenlerin Kristal Kimyasının Elektron Mikroprob ve Tek-kristal X-ışınları Difraksiyonu Kullanılarak Araştırılması: Magma Rezervuarlarının Derinliği İçin Petrolojik Kanıtlar

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Paylaş: