TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Anadolu’da Çarpışmayla İlişkili Neojen Volkanizması: Kepez Volkanikleriden Yeni Jeokronolojik ve Jeokimyasal Bulgular (Türkiye)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • TANER EKİCİ
  • NAZMİ OTLU
  • NİCOLAS ARNAUD
Paylaş: