TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BATI TÜRKİYE VE EGE DENİZİNİN AҪILMA TEKTONİGİ: GÜNCEL MODELLER VE PROBLEMLER

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Batı Anadolu Gerilme Sistemi, Ege, Türkiye, Western Anatolian Extensional System, Aegea, Turkey
Yazarlar
  • İBRAHİM ÇEMEN
Paylaş: