TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GÖKOVA FAY ZONU İÇİN DÜZLEMSEL SİSMİK KAYNAK MODELİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Gökova fay zonu, Kos-Bodrum depremi, sismik kaynak modeli, olasılıksal sismik tehlike analizi,Gökova fault zone, Kos-Bodrum earthquake, seismic source characterization, probabilistic seismic hazard analysis
Yazarlar
  • ZEYNEP GÜLERCE
  • NURETDİN KAYMAKCI
  • DOĞAN KALAFAT
  • TUNCAY TAYMAZ
Paylaş: