TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SKS AYRIMLANMASI ANALİZİ İLE DİKİLİ (İZMİR) BÖLGESİNİN SİSMİK ANİZOTROPİ PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Batı Anadolu, Dikili (İzmir), sismik anizotropi, SKS ayrımlanması,Dikili (İzmir), seismic anisotropy, SKS splitting, western Turkey
Yazarlar
  • CEYHUN ERMAN
  • SEDA YOLSAL ÇEVİKBİLENA
  • TUNCAY TAYMAZ
Paylaş: