TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MENDERES MASİFİ’NİN SOĞUMA TARİHÇESİ: AR-AR MİKA YAŞLARININ ÖNEMİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Mika, Ar-Ar jeokronolojisi, metasediman, ortognays, Menderes Masifi,Mica, Ar-Argeochronology, metasediment, orthogneiss, Menderes Massif
Yazarlar
  • ERDİN BOZKURT
  • GİLLES RUFFET
Paylaş: