TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AFYON ZONU ÖRTÜ KAYALARININ MAKSİMUM ÇÖKELME YAŞI VE TEKTONİK ÖNEMİ: U-PB KIRINTILI ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ VERİLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kırıntılı zirkon, U-Pb jeokronolojisi, Afyon Zonu, Neotetis,detrital zircon, U-Pb geochronology, Afyon Zone, Neotethys
Yazarlar
  • ERDİN BOZKURT
  • AXEL GERDES
Paylaş: