TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AKHİSAR DOĞUSUNUN (MANİSA-BATI TÜRKİYE) MESOZOYİK İSTİFİNDEN YENİ PALEONTOLOJİK VE RADYOMETRİK YAŞ VERİLERİ; AFYON ZONU İLE KORELASYONU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Menderes Masifi, Afyon Zonu, Triyas, Liyas, Metariyolit, U-Pb,Menderes Massif, Afyon Zone, Triassic, Liassic, Metarhyolite, U-Pb
Yazarlar
  • İSMAİL İŞİNTEK
Paylaş: