TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GB ANADOLU’NUN OLIGOSEN SONRASI PALEOMANYETİK (AMS) ÖZELLİKLERİ VE KİNEMATİĞİ (TÜRKİYE)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Paleomanyetizma,AMS, GB Anadolu, Neojen havzaları, deformasyon,Paleomagnetism,AMS, SW Anatolia, Neogene basins,deformation
Yazarlar
  • MURAT ÖZKAPTAN
  • NURETDİN KAYMAKCI
  • BORA UZEL
  • COR G. LANGEREİS
  • ERHAN GÜLYÜZ
Paylaş: