TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BAFA GÜNEYİNDE JURA-KRETASE YAŞLI METAKARBONATLARDA İZLENEN TEKTONİZMA KONTROLLÜ HİDROTERMAL SÜSTAŞI ÖZELLİKLİ MAKRO-DİYASPOR MİNERALLEŞMESİNİN OLUŞUM MODELLEMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Süstaşı özellikli makro-diyaspor mineralleşmesi, K-Fe mineralleşmesi, tektonizma kontrollü hidrotermal çözeltiler,Gemstone macro-diaspore mineralization, K-Fe mineralization, tectonic-controlled hydrothermal fluids.
Yazarlar
  • SEMİH GÜRSU
  • HATİCE KÖYLÜOĞLU
  • ÖMER BOZKAYA
Paylaş: