TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSEN YAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ (TÜRKİYE)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Paleobatimetri, Bentik Foraminifer, Önülke, Elmalı-Gömbe Havzası, AksuHavzası,Paleobathymetry, Benthic Foraminifera, Foreland, Elmalı-Gömbe Basin, Aksu Basin.
Yazarlar
  • FATİH SEÇKİN ŞİŞ
  • TANJA KOUWENHOVEN
  • NURETDİN KAYMAKCI
  • AYTEN KOÇ
Paylaş: