TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SİNGEÇ ÇAYI HAVZASI’NDAKİ (TUNCELİ) HEYELANLARIN JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERE GÖRE ANALİZİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Tunceli, Singeç Çayı Havzası, heyelan, jeoloji, jeomorfoloji,Tunceli, Singeç Stream Basin, landslide, geology, geomorphology.
Yazarlar
  • FATMA ESEN
  • VEDAT AVCI
Paylaş: