TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BİTÜMLÜ ŞEYL ÖRNEKLERİNE MİKRODALGA ISITMA YÖNTEMİ UYGULANARAK BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Bitümlü şeyl, mikrodalga destekli esktraksiyon, soxhlet ekstraksiyonu, kimyasal karakterizasyon,Oil shale, microwave assisted extraction, soxhlet extraction, chemical analysis
Yazarlar
  • MEHMET ŞENER
  • RİFAT BATTALOĞLU
  • SEDEF İLİK
Paylaş: