TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AÇIK OCAKLARA YERALTISUYU BOŞALIMININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK VE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Açık ocak, analitik çözüm, kavramsal model, nümerik çözüm, yeraltısuyu boşalımı,Open pit, analytical solution, numerical solution, conceptual model, groundwater inflow
Yazarlar
  • MEHMET EKMEKÇİ
  • ŞÜKRAN AÇIKEL
  • OTGONBAYAR NAMKHAİ
Paylaş: