TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SİMAV (KÜTAHYA) VE YAKIN CİVARININ JEODİNAMİK EVRİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TARİHLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Simav, Eğrigöz Magmatik Kompleksi, volkanizma, fay düzlemi, radyometrik tarihlendirme,Simav, Eğrigöz magmatic complex, volcanism, fault plane, radiometric dating.
Yazarlar
  • ERDEM GÜNDOĞDU
  • SÜHA ÖZDEN
  • TALİP GÜNGÖR
Paylaş: