TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE/KD TÜRKİYE) JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Doğu Pontidler, Orta Eosen, Avliyana Granitoyidi, Jeokimya, U-Pb SHRIMP zirkon, Eastern Pontides, Middle Eocene, Avliyana Granitoid, Geochemistry, U-Pb SHRIMP zircon
Yazarlar
  • ALAADDİN VURAL
  • ABDULLAH KAYGUSUZ
  • HİDAYET DÖNMEZ
  • CEM YÜCEL
Paylaş: