TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BATI ANADOLU’DA KURULU JEOTERMAL SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN CO2 GAZININ AZALTILMASININ ÖNEMİ VE OLASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: CO2 ‘NİN FARKLI BİR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Jeotermal enerji santrali, CO2 gazı, etanol, biyodizel, Batı Anadolu,Geothermal energy power plants, CO2 gas, ethanol, biodisel, Western Anatolia
Yazarlar
  • FÜSUN S. TUT HAKLIDIR
Paylaş: