TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİTRAKİTVOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMA SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ: TEKTONİK EVRİM

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Trakitik volkanizma, dilimin geriye hareketi, dilim yırtılması, genişleme tektoniği, normal fay sistemleri,trachytic volcanism, slab roll-back, slab tearing, extensional tectonics, normal fault systems.
Yazarlar
  • FUAT ERKÜL
  • ÖZGÜR KARAOĞLU
  • SİBEL TATAR ERKÜL
  • ELİF VAROL
Paylaş: