TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GALATYA VOLKANİK PROVENSİ’NİN DOĞU KESİMİNİN VOLKANOLOJİK EVRİMİ: ÖN BULGULAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Galatya Volkanik Provensi, volkanoloji, kaldera, piroklastik, intrüzyon,Galatean Volcanic Province, volcanology, caldera, pyroclastic, intrusion.
Yazarlar
  • ÖZLEM TOYGAR SAĞIN
  • ÖZGÜR KARAOĞLU
Paylaş: