TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KARADERE DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNDEKİ KUVARS DAMARLARI VE HİDROTERMAL FAZLARIN FAYLARLA ZAMAN VE MEKAN İLİŞKİLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Cevherleşme-yapısal ilişkiler, Dinamik Rekristalizasyon, Düşük Sülfidasyon, Epitermal, Kuvars Damarı, Kuvars Dokuları,Dynamic Recrystallization, Epithermal, Low Sulfidation, Mineralization-structural relations Quartz Vein, Quartz Textures.
Yazarlar
  • MEHMET ÇAM
  • İLKAY KUŞCU
  • NURETDİN KAYMAKCI
Paylaş: