TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

DOLGUSUZ YAPAY SÜREKSİZLİKLERİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME KOŞULLARINDAKİ KESME DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Süreksizlik, statik kesme dayanımı, dinamik kesme dayanımı, doğrudan kesme deneyi,Discontinuity, static shear strength, dynamic shear strength, direct shear test.
Yazarlar
  • KAMİL KAYABALI
  • FARHAD HABİBZADEH
  • KIVANÇ ZORLU ARAS
  • TURGAY BEYAZ
Paylaş: