TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

DÜZCE KENT MERKEZİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Sıvılaşma, Düzce, sıvılaşma potansiyeli indeksi, Kuzey Anadolu Fay Zonu, deprem,Liquefaction, Düzce, liquefaction potential index, North Anatolian Fault Zone, earthquake
Yazarlar
  • MÜGE K. AKIN
Paylaş: