TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

EOSEN ÇAYRAZ FORMASYONU (HAYMANA HAVZASI): INTEGRE FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİ, VE YENİ PLANKTONİK FORAMİNİFER VERİLER

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Çayraz Formasyonu, iri bentik foraminifer (İBF), planktonik foraminifer, fasiyes, Eosen,Çayraz Formation, larger benthic foraminifera, planktonic foraminifera, facies, Eocene.
Yazarlar
  • ERCAN ÖZCAN
  • ATTİLA ÇİNER
  • MOHAMED SOUSSİ
  • AYNUR HAKYEMEZ
  • ARAL İ. OKAY
  • ALİ OSMAN YÜCEL
  • KAMEL BOUKHALFA
Paylaş: