TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AKTOPRAK HAVZASI’NIN KUZEYDOĞUSUNDA YER ALAN GEÇ MİYOSEN YAŞLI ÇANAKTEPE FORMASYONUN KİL MİNERALOJİSİ (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Aktoprak Havzası, İç Anadolu, Messiniyen, Çanaktepe Formasyonu, alüviyal yelpaze, gölsel sedimanlar, kil mineralojisi,Aktoprak Basin, Central Turkey, Messinian, Çanaktepe Formation, alluvial fan, lacustrine sediments, clay minerals.
Yazarlar
  • ALİ GÜREL
Paylaş: