TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SİMAV OVASINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN ARSENİK MARUZİYETİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Arsenik, bitki, insan sağlığı risk değerlendirmesi, Simav, toprak,Arsenic, edible plants, human health risk assessment, ingestion, Simav, plain.
Yazarlar
  • BEGUM TERZİ
  • ORHAN GUNDUZ
  • SAİT C. SOFUOGLU
Paylaş: