TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından günümüze kadar hiç aksatılmadan sürdürülen ve ülkemiz yerbilimcilerinin emekleri ile oluşturdukları birikimlerini aktarıp paylaştıkları Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın 68.si Ankara`da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi‘nde 6-10 Nisan 2015‘te düzenlenecektir.

Giderek artan yutiçi ve yurtdışı katılım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği alanında üretilen bilimsel bilgilerin yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcıların bir araya getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir şekilde yerine getiren Kurultayımızın bu yılki teması, "Toplum ve Doğa İçin Su" olarak belirlendi.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda jeoloji bilim ve uygulamalarının eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilmiş bilimsel çalışma ve araştırmaların sözlü ve poster olarak sunulmasının yanısıra, "Toplum ve Doğa İçin Su" teması, çağrılı konuşmacılar ve panel konusu olarak da ele alınacaktır.

Kurultayımızın; akademisyenlerimizin kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın aktif katılımları, bilimsel ve teknik araştırmalarını, özgün çalışmalarını sunmalarıyla gelişerek zenginleşeceği inancındayız.