TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

27. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yirmiyedincisi 20-24 Şubat 1973 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu‘nda TÜRKİYE YİRMİYEDİNCİ JEOLOJİ Bilimsel ve Teknik KONGRESİ adı ile gerçekleştirildi.