TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Davetli Konuşmacılar

 Konuşmacı: Prof. Dr. Aral Okay
 Konuşma Başlığı: “Paleotethyan and Neotethyan Evolution of Anatolia”
 Web Sayfası: https://web.itu.edu.tr/~okay/indextr.html
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Reşat Ulusay
 Konuşma Başlığı: “Kaya Karakterizasyonu ve Deneysel Kaya Mekaniği İçin   Standartlaşmanın Önemi,     Uygulamaya Yönelik Hususlar ve Yeni Eğilimler”
 Web sayfası: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~resat/
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Demir Altıner
 Konuşma Başlığı: “Türkiye’deki Permiyen-Triyas Sınırı ve Alt-Orta Triyas   Statigrafisinin Güney Çin’in   Yeni Foraminifer Paleontolojisi ve Statigrafisi Verileri   Işığında İrdelenmesi”
 Web sayfası: http://geoe.metu.edu.tr/people/demir-altiner
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Ercan Özcan
 Konuşma Başlığı: “Doğa tarihi Müzelerinin Toplumun Gelişmesindeki Rolü”
 Web sayfası: http://www.akademi.itu.edu.tr/ozcanerc
  
 Konuşmacı: Dr. István Dunkl
 Konuşma Başlığı: “Current Trends in U-Pb Geochronology”
 Web sayfası: http://www.sediment.uni-goettingen.de/staff/dunkl/
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Eric Ferré
 Konuşma Başlığı: “IODP beyond 2023, ophiolites and the thermal boundary layer in   the oceanic crust”
 Web sayfası: https://sciences.louisiana.edu/node/363
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Lu Wang
 Konuşma Başlığı: “Adding time to the P–T history of deeply subducted intergranular   coesite-bearing   eclogite at Yangkou Bay, central Sulu Belt, China”
 Web sayfası: http://cgt.cug.edu.cn/yjcyen/show/1609.aspx
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Timothy M.Kusky
 Konuşma Başlığı: “Geological evidence for the operation of plate tectonics since the   Eoarchean”
 Web sayfası: http://cgt.cug.edu.cn/yjcyen/show/1580.aspx
  
 Konuşmacı: Dr. Marc Sosson
 Konuşma Başlığı: “Tectonic evolution of Caucasus and its correlation with Pontides”
 Web sayfası: https://geoazur.oca.eu/fr/marc-sosson/841-marc-sosson-acc
 Konuşmacı: Prof. Dr. Roland Oberhänsli
 Konuşma Başlığı: “Metamorphic Sediments: A long term memory”
 Web sayfası: http://www.geo.uni-   potsdam.de/mitarbeiterdetails/show/5/Roland_Oberh%C3%A4nsli.html
  
 Konuşmacı: Dr. Marco Maffione
 Konuşma Başlığı: Subduction initiation in the Neotethys and the formation of the   eastern   Mediterranean ophiolites
 Web sayfası: https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/gees/maffione-  marco.aspx
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi
 Konuşma Başlığı: “Dünyanın Bazı Bölgelerinde Su Mevcudiyeti ve Su Yönetimi   Arasındaki Karşıtlıklar”
 Web sayfası: https://www.rcgi.poli.usp.br/about-rcgi/team/luis-antonio-bittar-   venturi/
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Hossein Azizi
 Konuşma Başlığı: “Tectonic evolution of Iran within the Tethyan orogeny and its   correlation with   Anatolia”
 Web sayfası: http://www.https://scholar.google.com/citations?   user=0ZpjY6UAAAAJ&hl=en
 Konuşmacı: Prof. Dr. Timothy W. Lyons
 Konuşma Başlığı: “Are we alone?”
 Web sayfası: http://profiles.ucr.edu/app/home/profile/timothyl
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Attila Çiner
 Konuşma Başlığı: “Batı Antarktika Yarımadasında Türk Bilim Üssünün Kuruluşu ve   Yerbilimleri ile İlgili   Çalışmalar”
 Web sayfası: http://www.eies.itu.edu.tr/personel/akademisyenler/attila-   %C3%A7iner
  
 Konuşmacı: Prof. Dr. Alastair H.F. Robertson
 Konuşma Başlığı: "Late Palaeozoic-Neogene Sedimentary and Tectonic Development   of the Tauride   Continent and Adjacent Tethyan Ocean Basins in Eastern Turkey: New   Data and Integrated     Interpretation
 Web sayfası: https://www.ed.ac.uk/geosciences/people/profile?person=507

Paylaş: