TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Session Conveners and Scientif ic Committee

TOLGA ÇAN 5450

75. Yıl Özel Şükran Oturumu[75th Anniversary Special Thanksgiving Session]

HÜSEYİN YILMAZ 854

75. Yıl Özel Şükran Oturumu[75th Anniversary Special Thanksgiving Session]

HALUK AKGÜN 2065

75. Yıl Özel Şükran Oturumu[75th Anniversary Special Thanksgiving Session]

ALİ VEDAT OYGÜR 397

75. Yıl Özel Şükran Oturumu[75th Anniversary Special Thanksgiving Session]

ORHAN TATAR 3326

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Oturumu[Session on Natural Disasters and Disaster Management]

OKAN TÜYSÜZ 751

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Oturumu[Session on Natural Disasters and Disaster Management]

SELİM ÖZALP 4377

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Oturumu[]Session on Natural Disasters and Disaster Management

AHMET APAYDIN 3420

Doğal Olası Tehlike ve Risk Analizleri Oturumu[Natural Hazard and Risk Analyses Session]

FETULLAH ARIK 5125

Doğal Olası Tehlike ve Risk Analizleri Oturumu[Natural Hazard and Risk Analyses Session]

HAKAN TANYAŞ 11869

Doğal Olası Tehlike ve Risk Analizleri Oturumu[Natural Hazard and Risk Analyses Session]

HAKAN ERSOY 8710

Doğal Olası Tehlike ve Risk Analizleri Oturumu[Natural Hazard and Risk Analyses Session]

AYKUT AKGÜN 7882

Doğal Olası Tehlike ve Risk Analizleri Oturumu[Natural Hazard and Risk Analyses Session]

HALİL KUMSAR 3428

Kentsel Dönüşüm ve Yenilemede Yerbilimleri Oturumu [Earth Sciences on Urban Regeneration and Renewal Session]

HASAN ÇETİN 7691

Kentsel Dönüşüm ve Yenilemede Yerbilimleri Oturumu [Earth Sciences on Urban Regeneration and Renewal Session]

ELİF AVŞAR YILMAZ 9600

Kentsel Dönüşüm ve Yenilemede Yerbilimleri Oturumu [Earth Sciences on Urban Regeneration and Renewal Session]

DEMET BİLTEKİN  784077

İklim ve İklim Değişikliği Oturumu [Climate and Climate Change Session]

MEHMET ILICAK  784078

İklim ve İklim Değişikliği Oturumu [Climate and Climate Change Session]

NAZLI OLĞUN KIYAK  784079

İklim ve İklim Değişikliği Oturumu [Climate and Climate Change Session]

SENA AKÇER ÖN  784080

İklim ve İklim Değişikliği Oturumu [Climate and Climate Change Session]

CEREN KÜÇÜKUYSAL  784081

İklim ve İklim Değişikliği Oturumu [Climate and Climate Change Session]

REMZİ KARAGÜZEL 1323

Kentsel Jeoloji ve Planlama Oturumu [Urban Geology and Planning Session]

MAHMUT MUTLUTÜRK  784091

Kentsel Jeoloji ve Planlama Oturumu [Urban Geology and Planning Session]

AYŞE ÇAĞLAYAN 13899

Kentsel Jeoloji ve Planlama Oturumu [Urban Geology and Planning Session]

ÖZKAN CORUK 2668

Kentsel Jeoloji ve Planlama Oturumu [Urban Geology and Planning Session]

MELTEM ŞENOL BALABAN  784092

Kentsel Jeoloji ve Planlama Oturumu [Urban Geology and Planning Session]

MEHMET EKMEKÇİ 5452

Afetlerde Kentsel Su Temini ve Yönetimi Oturumu [Post-disaster Urban Water Supply and Management]

MÜFİT ŞEFİK DOĞDU 5052

Afetlerde Kentsel Su Temini ve Yönetimi Oturumu [Post-disaster Urban Water Supply and Management]

HALUK AKGÜN 2065

Kentsel Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Oturumu [ Urban Waste Management and Soil Contamination Session]

DİLEK TÜRER 20426

Kentsel Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Oturumu [ Urban Waste Management and Soil Contamination Session]

MURAT ATEŞOĞULLARI 6405

Kentsel Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Oturumu [ Urban Waste Management and Soil Contamination Session]

ARZU ARSLAN KELAM 18345

Kentsel Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Oturumu [ Urban Waste Management and Soil Contamination Session]

CANDAN GÖKÇEOĞLU 4140

Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri Oturumu [ Disaster Resilient Urban Infrastructure Systems Session]

AHMET ŞİRİN 6530

Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri Oturumu [ Disaster Resilient Urban Infrastructure Systems Session]

AYDIN DURUKAN 7706

Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri Oturumu [ Disaster Resilient Urban Infrastructure Systems Session]

ERKAN BOZKURTOĞLU 5728

Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri Oturumu [ Disaster Resilient Urban Infrastructure Systems Session]

NURGÜL GÜLTEKİN 9235

Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri Oturumu [ Disaster Resilient Urban Infrastructure Systems Session]

BÜLENT ÖZMEN 3599

Afet Eğitimi, Müdahale ve Lojistiği Oturumu [Disaster Training, Response and Logistics Session]

AYHAN IŞIK 6907

Afet Eğitimi, Müdahale ve Lojistiği Oturumu [Disaster Training, Response and Logistics Session]

NİLGÜN OKAY  784131

Afet Eğitimi, Müdahale ve Lojistiği Oturumu [Disaster Training, Response and Logistics Session]

BAHAR YETİŞ KARA  784132

Afet Eğitimi, Müdahale ve Lojistiği Oturumu [Disaster Training, Response and Logistics Session]

BAHATTİN MURAT DEMİR 4308

Afet ve Yerel Yönetimler Oturumu [Disaster and Local Authorities Session]

KEMAL ZORLU 6994

Afet ve Yerel Yönetimler Oturumu [Disaster and Local Authorities Session]

ÖZKAN EREL  784134

Afet ve Yerel Yönetimler Oturumu [Disaster and Local Authorities Session]

ALİ ÖZVAN 7890

Afet ve Yerel Yönetimler Oturumu [Disaster and Local Authorities Session]

ÖMER EMRE  784135

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Yüzey Faylanması ve Fay Üzerindeki Kentler Oturumu [February 6th, Kahramanmaraş Earthquakes, Surface Faulting and Cities on the Fault Session]

HASAN SÖZBİLİR 3812

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Yüzey Faylanması ve Fay Üzerindeki Kentler Oturumu [February 6th, Kahramanmaraş Earthquakes, Surface Faulting and Cities on the Fault Session]

TAMER YİĞİT DUMAN 4834

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Yüzey Faylanması ve Fay Üzerindeki Kentler Oturumu [February 6th, Kahramanmaraş Earthquakes, Surface Faulting and Cities on the Fault Session]

ERCAN AKSOY 3218

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Yüzey Faylanması ve Fay Üzerindeki Kentler Oturumu [February 6th, Kahramanmaraş Earthquakes, Surface Faulting and Cities on the Fault Session]

AKIN KÜRÇER 7918

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Yüzey Faylanması ve Fay Üzerindeki Kentler Oturumu [February 6th, Kahramanmaraş Earthquakes, Surface Faulting and Cities on the Fault Session]

ERDİN BOZKURT 5787

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik Oturumu [Regional Geology and Tectonics Session]

ERDİNÇ YİĞİTBAŞ 4906

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik Oturumu [Regional Geology and Tectonics Session]

OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ  784136

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik Oturumu [Regional Geology and Tectonics Session]

HARUN AYDIN 23242

Çevre Jeolojisi Oturumu [Environmental Geology Session]

FATMA GÜLTEKİN 4844

Çevre Jeolojisi Oturumu [Environmental Geology Session]

MEHMET ALİ KURT 6993

Çevre Jeolojisi Oturumu [Environmental Geology Session]

SABAH YILMAZ ŞAHİN 4795

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones Session]

MELTEM GÜRBÜZ 5692

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones Session]

KORAY SÖZERİ 5731

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones Session]

NAMIK ÇAĞATAY  784137

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu [Marine, Lacustrine and Coastal Geology Session]

KADİR ERİŞ  784139

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu [Marine, Lacustrine and Coastal Geology Session]

DERMAN DONDURUR  784140

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu [Marine, Lacustrine and Coastal Geology Session]

HAŞİM AĞRILI 3590

Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri Oturumu [Industrial Raw Materials and Rare Earth Elements Session]

OKAY ÇİMEN 13423

Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri Oturumu [Industrial Raw Materials and Rare Earth Elements Session]

MEHMET ALİ GÜCER 9821

Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri Oturumu [Industrial Raw Materials and Rare Earth Elements Session]

MUTLU ÖZKAN 23730

Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri Oturumu [Industrial Raw Materials and Rare Earth Elements Session]

KAAN SAYIT 21727

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Future Geoscientists Session]

ERMAN ÖZSAYIN 6659

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Future Geoscientists Session]

BEKİR LEVENT MESCİ 17278

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Future Geoscientists Session]

NURGÜL ÇELİK BALCI 22231

Gezegen Jeolojisi Oturumu ]Planetary Geology Session]

IŞIK SU YAZICI 212378

Gezegen Jeolojisi Oturumu ]Planetary Geology Session]

İRFAN YOLCUBAL 18935

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]

GALİP YÜCE 2784

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]

ARZU FIRAT ERSOY 8708

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]

MURAT MERT TOKLU  784142

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]

ORHAN ŞİMŞEK 3179

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]

ZİYADİN ÇAKIR 5211

Jeodezi ve Jeoloji Uygulamaları Oturumu [Geodesy and Geological Applications Session]

SEMİH ERGİNTAY  784143

Jeodezi ve Jeoloji Uygulamaları Oturumu [Geodesy and Geological Applications Session]

AYDIN ÜSTÜN  784144

Jeodezi ve Jeoloji Uygulamaları Oturumu [Geodesy and Geological Applications Session]

YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY 3814

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Jeoetik Oturumu [Sustainable Usage of Natural Resources and Geoethics Session]

DÜNDAR ÇAĞLAN 2180

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Jeoetik Oturumu [Sustainable Usage of Natural Resources and Geoethics Session]

CÜNEYT ŞEN 3473

Jeokimya Oturumu [Geochemistry Session]

İBRAHİM UYSAL 15721

Jeokimya Oturumu [Geochemistry Session]

EMRAH YALÇIN ERSOY 14045

Jeokimya Oturumu [Geochemistry Session]

TÜLAY BAK 24012

Jeokimya Oturumu [Geochemistry Session]

CENGİZ YILDIRIM  784145

Jeomorfoloji Oturumu [Geomorphology Session]

TOLGA GÖRÜM  784146

Jeomorfoloji Oturumu [Geomorphology Session]

ALPER BABA 4955

Jeotermal Enerji Oturumu [Geothermal Energy Session]

NİLGÜN DOĞDU 5606

Jeotermal Enerji Oturumu [Geothermal Energy Session]

HAFİZE AKILLI 4787

Jeotermal Enerji Oturumu [Geothermal Energy Session]

AHMET YILDIZ 6108

Jeotermal Enerji Oturumu [Geothermal Energy Session]

RAİF KANDEMİR 8856

Kutup Çalışmaları Oturumu [Polar Research Session]

ŞAFAK ALTUNKAYNAK 5679

Kutup Çalışmaları Oturumu [Polar Research Session]

ALPER GÜRBÜZ  784148

Kutup Çalışmaları Oturumu [Polar Research Session]

FATİH KARAOĞLAN 11087

Kutup Çalışmaları Oturumu [Polar Research Session]

ÖKMEN SÜMER 8541

Kuvaterner Araştırmaları Oturumu [Quaternary Research Session]

KORHAN ERTURAÇ  784149

Kuvaterner Araştırmaları Oturumu [Quaternary Research Session]

ZEKİ BORA ÖN  784150

Kuvaterner Araştırmaları Oturumu [Quaternary Research Session]

NİZAMETTİN KAZANCI 1529

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology, Geological Heritage and Geotourism Session]

ATİKE NAZİK 4098

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology, Geological Heritage and Geotourism Session]

NAZİRE ÖZGEN ERDEM 5193

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology, Geological Heritage and Geotourism Session]

LJERKA MARJANAC  784151

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology, Geological Heritage and Geotourism Session]

ZEKİYE KARACIK 5404

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu [Magmatism and Magmatic Processes Session]

BARIŞ SEMİZ 8382

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu [Magmatism and Magmatic Processes Session]

ŞENGÜL CAN GENÇ 2368

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu [Magmatism and Magmatic Processes Session]

AYHAN KÖSEBALABAN 857

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Veteran Geological Engineers Session]

MİNE ALTA 3182

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Veteran Geological Engineers Session]

ÖZCAN DUMANLILAR 3403

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

NAİL YILDIRIM 7650

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

MUSTAFA AKYILDIZ 4234

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

SERKAN ÖZKÜMÜŞ 8664

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

ALİ İMER  784152

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

HİLMİ İLHAN POYRAZ 6131

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]

ERSİN KORALAY  784153

Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar Oturumu [Metamorphism and Metamorphic Belts Session]

GÜLTEKİN TOPUZ 5489

Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar Oturumu [Metamorphism and Metamorphic Belts Session]

NİHAT SİNAN IŞIK 6352

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]

MUTLUHAN AKIN 20653

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]

AYHAN KOÇBAY 5319

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]

ERGÜN TUNCAY 6683

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]

ALİ BAYRAM 10007

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]

VOLKAN KARABACAK 8728

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]

AZAD SAĞLAM SELÇUK 8891

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]

ÇAĞLAR ÖZKAYMAK 8802

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]

KORHAN ESAT 8668

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]

TAYLAN SANÇAR 9306

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]

OSMAN PARLAK 4078

Ofiyolit ve Melanj [Oturumu Ophiolite and Mélange Session]

YENER EYÜBOĞLU 18164

Ofiyolit ve Melanj [Oturumu Ophiolite and Mélange Session]

DONGYANG LIAN  784154

Ofiyolit ve Melanj [Oturumu Ophiolite and Mélange Session]

GÜLDEMİN DARBAŞ 5530

Paleontoloji ve Stratigrafi Oturumu [Paleontology and Stratigraphy Session]

SİBEL KAYĞILI 23621

Paleontoloji ve Stratigrafi Oturumu [Paleontology and Stratigraphy Session]

DARİA IVANOVA  784155

Paleontoloji ve Stratigrafi Oturumu [Paleontology and Stratigraphy Session]

ALİ DEMİRER 2057

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları Oturumu [Petroleum, Natural Gas and Coal Researches Session]

İSMAİL BAHTİYAR 13898

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları Oturumu [Petroleum, Natural Gas and Coal Researches Session]

HASAN SARIKAYA 6716

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları Oturumu [Petroleum, Natural Gas and Coal Researches Session]

SELAMİ TOPRAK 1655

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları Oturumu [Petroleum, Natural Gas and Coal Researches Session]

EZHER TAGLIASACCHI 11278

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Sedimentology and Sedimentary Processes Session]

İSMAİL ÖMER YILMAZ 6055

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Sedimentology and Sedimentary Processes Session]

MİROSLAW SLOWAKIEWICZ  784158

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Sedimentology and Sedimentary Processes Session]

CELALETTİN ŞİMŞEK 7057

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri Oturumu [Drilling Methods and Technologies Session]

MEHMET RUHİ AKÇIL 2770

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri Oturumu [Drilling Methods and Technologies Session]

ENVER ÇETİNKAYA  784159

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri Oturumu [Drilling Methods and Technologies Session]

FATMA TOKSOY KÖKSAL 10750

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

SELMA METİNTAŞ  784160

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

HÜSEYİN YALÇIN 1734

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

ALİCAN ÖZTÜRK 8203

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

ENGİN TUTKUN  784167

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

HÜSEYİN EVREN ÇUBUKÇU 14010

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]

KAAN ŞEVKİ KAVAK 4168

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Remote Sensing and Geographic Information Systems Session]

ENGİN ÖNCÜ SÜMER 4927

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Remote Sensing and Geographic Information Systems Session]

AKIN KISA  784168

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Remote Sensing and Geographic Information Systems Session]

DURSUN YILDIRIM BAYAR  784169

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Remote Sensing and Geographic Information Systems Session]

GONCA GENÇALİOĞLU KUŞÇU  784170

Volkanizma ve Volkanik Tehlikeler Oturumu [Volcanism and Volcanic Hazards Session]

ÖZGÜR KARAOĞLU 8780

Volkanizma ve Volkanik Tehlikeler Oturumu [Volcanism and Volcanic Hazards Session]

ATİYE TUĞRUL 5067

Yapı Malzemeleri ve Doğal Yapı Taşları Oturumu [Building Materials and Natural Building Stones Session]

MURAT YILMAZ 15959

Yapı Malzemeleri ve Doğal Yapı Taşları Oturumu [Building Materials and Natural Building Stones Session]

ALİ BAHADIR YAVUZ 5634

Yapı Malzemeleri ve Doğal Yapı Taşları Oturumu [Building Materials and Natural Building Stones Session]

BÜLENT KAYPAK  784181

Yerbilimlerinde Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Geophysical Applications in Earth Sciences Session]

MAHMUT G. DRAHOR  784182

Yerbilimlerinde Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Geophysical Applications in Earth Sciences Session]

EMİN CANDANSAYAR  784183

Yerbilimlerinde Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Geophysical Applications in Earth Sciences Session]

ONUR TAN  784184

Yerbilimlerinde Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Geophysical Applications in Earth Sciences Session]

VEYSEL IŞIK 9034

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]

EMİN ÇİFTÇİ  784186

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]

ULVİCAN ÜNLÜGENÇ  784189

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]

HÜSEYİN ÖZTÜRK  784191

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]

HÜKMÜ ORHAN 1258

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]

Okunma Sayısı:
Paylaş: