TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

HAYMANA HAVZASI’NIN DEFORMASYON VE DÜŞÜK SICAKLIK TERMAL GEÇMİŞİ (ORTA ANADOLU, TÜRKİYE):GEÇ KRETASE NEOJEN ARASI NEOTETİS’İN KAPANIMININ YAPISAL VE TERMAL KAYITLARI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Haymana Havzası, Fay Kinematiği, Termo-kronoloji, Neo-Tetis Okyanusu. Haymana basin, fault kinematic, thermochronology, Neo-Tethyan Ocean, Central Anatolia.
Yazarlar
  • ERHAN GÜLYÜZ
  • MURAT ÖZKAPTAN
  • NURETDİN KAYMAKÇI
Paylaş: