TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ORTA TOROSLARDA OROJENEZ SONRASI FAYLANMALARA ÖRNEK: KAYAÖNÜ FAY ZONU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Fay zonu, kayma düzlemi, kinematik analiz, paleostres, Toroslar, Güney Türkiye. Fault zone, slickenside, kinematic analysis, paleo-stress, Taurides, South Turkey.
Yazarlar
  • AYCAN GÜNAY
  • AYŞE ÇAĞLAYAN
  • REZA SABER
  • TOLGA ESİRTGEN
  • VEYSEL IŞIK
Paylaş: