TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BİR JEOSİT ÖNERİSİ OLARAK HACIBEKİRLİ PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ (ULUKIŞLA-NİĞDE)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Anahtar Sözcükler : Peribacaları, jeolojik miras, jeosit, jeomorfoloji, sedimantoloji, Fairy chimneys, geological heritage, geosite, geomorphology, sedimentology.
Yazarlar
  • ESRA GÜRBÜZ
Paylaş: