TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

JEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMADA TERMİNOLOJİ, YÖNTEM, KURUMSAL SAHİPLENME VE EŞGÜDÜM

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Anahtar Sözcükler : Jeolojik Miras Envanteri, Terminoloji, Yöntem, Kurumsal Sahiplenme, Eşgüdüm, Geological Heritage Inventory, Terminology, Method, Coordination, Institutional Ownership.
Yazarlar
  • YAHYA ÇİFTÇİ
  • YILDIRIM GÜNGÖR
Paylaş: