TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

NİĞDE KENT MERKEZİ, ALÜVYON AKİFERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Alüvyon akifer, Hidrojeokimya, Kentsel kirlilik, Niğde, Su kalitesi, Alluvium aquifer, Domestic water pollution, Hydrochemistry, Niğde, Water quality
Yazarlar
  • UĞUR ERDEM DOKUZ
  • SEŞMA KORKANÇ
  • MUSTAFA KORKANÇ
Paylaş: