TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ÇAYKARA (TRABZON) İNTRÜZİF KOMPLEKSİ İÇERİSİNDEKİ MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROKİMYASI VE SR-ND-PB İZOTOP JEOKİMYASI, DOĞU PONTİDLER (KD, TÜRKİYE)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Çaykara İntrüzif Kompleksi, Sr-Nd-Pb izotopları, Doğu Pontidler, magmatizma,jeokimya, Çaykara Intrusive Complex, Sr-Nd-Pb isotopes, Eastern Pontides, magmatism, geochemistry
Yazarlar
  • EMRE AYDINÇAKIR
  • CÜNEYT ŞEN
  • FARUK AYDİN
  • ABDURRAHMAN DOKUZ
  • ORHAN KARSLI
  • SİNAN YILMAZER
  • BUKET DÜNDAR
Paylaş: