TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

LÜMİNESANS TARİHLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: YAŞ SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ VE ÖRNEK HAZIRLAMA PROSEDÜRÜNÜN SADELEŞTİRİLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Lüminesans tarihlendirme, OSL, çok derin tuzaklar, yaş tayini limitleri, Luminescence dating, OSL, very deep traps, age limits
Yazarlar
  • EREN ŞAHİNER
  • GEORGİOS S. POLYMERİS
  • NİYAZİ MERİÇ
Paylaş: