TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KUVATERNER VOLKANİZMASI VE AKTİF TEKTONİZMA İLİŞKİSİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kuvaterner, volkano-tektonik, aktif tektonizma, volkanizma, Quaternary, volcano-tectonic, active tectonics, volcanism.
Yazarlar
  • ÖZGÜR KARAOĞLU
Paylaş: