TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ORTA PONTİDLERDEKİ YAYGIN ORTA JURA MAĞMATİZMASI: ORTA PONTİDLERİN JEODİNAMİK EVRİME İLİŞKİN ÖNERİLER

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Orta Jura Mağmatizması, Petroloji, Orta Pontidler, Orta Pontidler Yapısal Kompleksi, Pontid İçi Okyanus Baseni, Middle Jurassic Magmatism, Petrology, Central Pontides, Central Pontides Structural Complex, Intra-Pontide Ocean Basin
Yazarlar
  • OKAY ÇİMEN
  • M. CEMAL GÜNCÜOĞLU
  • ANTONİO SİMONETTİ
  • KAAN SAYIT
Paylaş: