TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KARADAĞ STOĞU’NDA (BALYA-BALIKESİR) FRAKSİYONEL KRİSTALLEŞME, MAGMA KARIŞMASI (MİXİNG/MİNGLİNG) VE PERİTEKTİK FAZ KATILIMI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Biga Yarımadası, magma karışımı, peritektik faz, K/Ar yaşlandırma, manto-kabuk etkileşimi, Biga Peninsula, magma mixing, peritectic phase, K/Ar dating, mantle-crust interaction.
Yazarlar
  • SABAH YILMAZ ŞAHİN
  • NAMIK AYSAL
  • CEM KASAPÇI
  • SİNAN ÖNGEN
  • NURULLAH HANİLÇİ
Paylaş: