TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GABRO KAYAÇLARININ KUZEY İRAN’DA PALEOTETİS SUTURU BOYUNCA İNCELENMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Mafik kayaçlar, Gabro, Kıtasal yay, Kuzey İran, Mafic rocks, Gabbro, Continental arc, North Iran.
Yazarlar
  • LEİLA REZAEİ
  • MOHSSEN MOAZZEN
  • MARTİN TİMMERMAN
Paylaş: