TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

PORFİRİ BAKIR YATAKLARININ MAGMATİKHİDROTERMAL TETİKLEYİCİLERİ VE KONTROLLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Porfiri yataklar, sığ dalma-batma, adakit, oksidasyon hali, magma verimliliği, Porphyry deposits, shallow subduction, adakite, oxidation state, magma fertility
Yazarlar
  • MUSTAFA ERDE BİLİR
  • İLKAY KUŞCU
Paylaş: