TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

İÇ ANADOLU’DA BEYPAZARI GÜNEYBATISINDA İZMİRANKARA KENEDİNİN EVRİMİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : İzmir-Ankara Kenedi, Jura metamorfizması, Kretase metamorfizması, Beypazarı Graniti, Eosen çökelleri İzmir-Ankara Suture, Jurassic metamorphism, Cretaceous metamorphism, Beypazarı Granite, Eocene sediments
Yazarlar
  • ARAL OKAY
  • GÜRSEL SUNAL
  • ERCAN ÖZCAN
  • ANDREW R.C. CLARCK
  • SARAH SHERLOCK
Paylaş: