TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KEBAN METAMORFİKLERİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİSİNİN YENİ PALEONTOLOJİK VERİLERE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Doğu Toridler, Keban metamorfikleri, İz fosiller, Triyas, Vermiküler kireçtaşı fasiyesi. Eastern Taurides, Keban metamorphites, Trace fossils, Triassic, Vermicular limestone facies.
Yazarlar
  • ALİ KAYA
Paylaş: