TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KUZEY BOZKUŞ FAY ZONUNUN MORFOMETRİK ANALİZİ, KB İRAN

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : tektonik jeomorfoloji, morfometrik analiz, yapısal analiz, aktif fay zonu,Kuzey Bozkuş Fay Zonu, KB İran tectonic geomorphology, morphometric analysis, structural analysis, active fault zone, North Bozgush Fault Zone, NW Iran
Yazarlar
  • REZA SABER
  • AYŞE ÇAĞLAYAN
  • VEYSEL IŞIK
Paylaş: