TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MALATYA FAYI’NIN AKÇADAĞ-ÖREN (MALATYA) ARASINDA KALAN KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NEOTEKTONİĞİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Akçadağ-Ören, Kuvaterner, Malatya Fayı, Neotektonik Akçadağ-Ören, Quaternary, Malatya Fault, Neotectonic
Yazarlar
  • SÜHEYLA OKUYUCU
  • DİLEK ŞATIR
Paylaş: